Boba Homes

Nødvendige dokumenter for boligkjøp i Tyrkia

Nødvendige dokumenter for boligkjøp i Tyrkia

Nødvendige dokumenter for boligkjøp i Tyrkia

Kjøp av eiendom for utenlandske statsborgere i Tyrkia er en relativt enkel prosess, men krever enkelte dokumenter. Bobahomes vil hjelpe og veilede deg gjennom hele kjøpsprosessen.

Dokumenter som Bobahomes vil skaffe og forberede:

Kopi av alle Bobahomes sine sertifikat og lisenser for eiendomshandel.
All informasjon om utlendingers rett til å kjøpe og eie eiendom i Tyrkia.
All dokumentasjon om eiendommen, evt. heftelser eller pantsettelser.
Salgskontrakt på tyrkisk, med oversettelse til kjøpers språk.
Et komplett sett av nødvendige dokumenter fra utbygger ved nybygg, eller alle data om selgeren av eiendommen, hvis kjøpet gjelder bruktbolig.
Dokumenter som Bobahomes vil forberede sammen med deg:

Tyrkisk skattenummer: Et ID-nummer som det tar 10-15 min. å utstede på det lokale skattekontor. For å få skattenummeret må du møte opp personlig og ha med deg pass.
Farge passbilder (4 stk.): Det trengs 2 stk. for Tapu (skjøte) og 2 stk. for fullmakt hos notarius publicus.
Oversettelse av pass: En godkjent oversetter vil lage en oversettelse av passet ditt tilTapu-kontoret og få det godkjent av notarius.
Fullmakt: De fleste kan ikke være tilstede under hele kjøpsprosessen, og velger derfor å gi en fullmakt utarbeidet av notarius publicus. En godkjent oversetter vil muntlig oversette ordlyden i fullmakten til ditt språk. Fullmakten gir Bobahomes rett til å fullføre alle nødvendige papirer og prosesser for å registrere eiendommen og få utstedt Tapu (skjøte) i ditt navn. Bobahomes vil også bestille vann- og strømabonnement og evt. internett / telefon.

arrow_upward