Boba Homes

Tapu (skjøte)

TAPU is a document confirming the right of ownership to the acquired Property in Turkey. It is this document that confirms the transaction.

Tapu (skjøte)

Tapu (skjøte)

Tapu er et offisielt dokument som bekrefter din eiendomsrett over en bolig eller tomt. Dokumentet utstedes av Office of Tapu og Cadastre (www.tkgm.gov.tr/tr) og garanterer at du er lovlig eier.

Etter at alle aktuelle kontrollorgan for utenlandske statsborgere har gitt positivt svar, og alle relevante skatter og avgifter er betalt, mottar kjøper Tapu. Dokumentet bekrefter at overføringen av eierskap fra selger til ny eier er utført. Denne prosedyren tar vanligvis fra 1-3 dager.

Følgende opplysninger er spesifisert i et Tapu:

 

1-Region 

2-By

3-Område / kvartal

4-Landsby

5-Gate

6-Beliggenhet

7-Gårdsnummer / Bruksnummer

8-Eiendomstype *

9-Tomtens størrelse i m2

10-Grenser

11-Godkjent bruksrett

12-Ligningsverdi

13-Formål**

14-Andel av eiendom med flere eiere

15-Blokknummer

16-Etasje

17-Leilighetsnummer

18-Tidligere eiers navn, og årsak til overførsel***

19-Nåværende eier

20-Dato for overføring (registering avTapu)

21-Registreringsnummer

22-Underskrift fra skjøtekontoret

* Det finnes tre hovedtyper eiendom: Tomter, boligeiendom og næringseiendom.

** KAT MULKIYETI er eierskap av fast eiendom, rettigheter til tomt og ferdig bolig på tomten.
**KAT IRTIFAKI er eierskap av fast eiendom, rettigheter til tomt og bolig under bygging på tomten.
**DEVRE MULK betyr at man kun kjøper retten til å bruke eiendommen for en periode på et år. ( en slags timeshare)

***Årsak til overføring av eiendom kan være f.eks. salg, arv, gave etc.

Det finnes 2 typer Tapu: Rødt - Skjøte for villa, leilighet eller næringseiendom. Blått - Skjøte for tomt.

Bobahomes har dyktige medarbeidere som kan svare på dine spørsmål og hjelpe deg med alt papirarbeidet.

 

arrow_upward